Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Avslutade stadsplaneringsprojekt

På denna sida redovisas avslutade samhällsbyggnadsprojekt som kommunen har arbetat med.

Grönfeltsgården, del av Bregården 2:69

Samhällsbyggnadsnämnden i Karlskoga kommun antog den 13 september 2016 detaljplanen för Grönfeltsgården, del av Bregården 2:69, Karlskoga kommun. Beslutet vann laga kraft den 20 oktober 2016.

Projektet avslutades 2016

Loviselund - Skolgärdet del av Bofors 2:19 m.fl.

Samhällsbyggnadsnämnden i Karlskoga kommun antog den 11 oktober 2016 detaljplan för Loviselund - Skolgärdet del av Bofors 1:19 m.fl. Beslutet vann laga kraft den 8 november 2016.

Projektet avslutades 2016

Loviselund
Uppdaterad 2017-01-02 av Lina Jönsson