Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Lantmäteri

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. I Karlskoga kommun finns det cirka 10 000 fastigheter. Till en fastighet hör ofta byggnader och anläggningar som finns på fastigheten. Förändringar i fastighetsindelningen sker genom en lantmäteriförrättning.

Den kommunala lantmäterimyndigheten handlägger ärenden som till exempel fastighetsbildning, fastighetsbestämning, särskild gränsutmärkning och fastighetsregistrering. Myndigheten ansvarar även för fastighetsregistret inom kommunens gränser.

Organisatoriskt sett är den kommunala lantmäterimyndigheten placerad inom Karlskoga kommun. Då den kommunala lantmäterimyndigheten är en egen myndighet så kan det dock innebära att myndigheten är motpart till kommunen i olika ärenden. Lantmäterimyndigheten är dock alltid opartisk.

I de kommuner som inte har en kommunal lantmäterimyndighet så handlägger det statliga Lantmäteriet alla lantmäteriärenden.

Kostnadsfri service:

Lantmäteriförrättningar:

  • Avstyckning
  • Sammanläggning
  • Ledningsrättsförrättning
  • Fastighetsreglering
  • Klyvning
  • Fastighetsbestämning
  • Anläggningsförrättning
  • Servitutsbildning
  • Med mera.

De flesta lantmäteriförrättningar ansöks via blanketten Lantmäteriförrättning, ansökanPDF, Förrättningskostnaderna debiteras alltid. Läs mer om lantmäteriförrättningar och avgifter under lantmäteriförrättning. Från och med 12 september 2017 går det att ansöka om lantmäteriförrättning elektroniskt, lantmäteriförrättning e-ansökanlänk till annan webbplats

statliga Lantmäteriets webbplats kan du läsa mer om vad de olika lantmäteriförrättningarna innebär.länk till annan webbplats

Uppdaterad 2018-06-18