Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Antalet bilar som drivs av biogas ökar hela i tiden i kommunens fordonspark

Miljöfordon

Karlskoga kommun håller just nu på att ta fram en resepolicy som ska styra hur vi som arbetar inom kommunen ska resa. Det handlar mycket om att ändra beteende och att välja ett miljövänligare sätt att förflytta sig, gå, cykla och åka kollektivt, samt att välja miljövänligare alternativ än bilar drivna med fossila bränslen.

Elbil

Nu kan du se (men inte höra) Karlskoga kommuns första el-bil rulla på stadens gator. Bilen, en vit Renault Kangoo, kommer att användas av Janne Henriksson, driftchef på fastighetsservice, som redan är mycket nöjd med fordonet. ”Den är väldigt skön att köra och passar utmärkt i mitt arbete” säger Janne.

Janne åker många korta sträckor och behöver nu inte bekymra sig över de utsläpp av växthusgaser och ohälsosamma luftföroreningar som en vanlig bensin- eller dieselbil ger upphov till.

Även produktionen av bilens el är miljövänlig. Den el som bilen drivs med kommer från solpaneler monterade på centralförrådets tak.

Efter den här elbilen så har kommunen endast införskaffat ett eldrivet fordon till, inriktningen går mot biogasbilar i stället.

Snabbladdare för elbilar

Även hamburgerkedjan McDonalds satsar på laddstationer för elbilar, vilket har inneburit att man har invigt en sådan vid restaurangen i Karlskoga, en av de första i landet. Tanken är att det ska gå att kunna ta sig hela vägen från Oslo till Stockholm med elbil, i en så kallad grön korridor. Därför satsar nu företaget på att bygga sådana laddstationer efter den aktuella sträckan.

Elcykel

Karlskoga kommun har köpt ett flertal elcyklar som personalen kan använda i tjänsten ett färdmedel som har rönt stor uppskattning bland de anställda. För många resor inom de centrala delarna av Karlskoga förflyttar man sig snabbare med elcykel än med bil.Elcykeln är ett miljövänligare alternativ till bilen och ett bra exempel på hur man kan minska koldioxidutsläppen genom att använda cykeln istället för bil, till resor inom kommunen.

Elcykeln är batteridriven och den fungerar på så vis att när man trampar med pedalerna får cykeln en extra skjuts framåt av batteriet. En laddning håller ungefär tre till fem mil beroende på hur mycket man orkar trampa själv. Tar batteriet slut fungerar den som en vanlig cykel.

Biogasbilar

Under några år nu har Karlskoga kommun köpt in ett trettiotal biogasbilar och fler sådana bilar upphandlas för att fasa ut vanliga bensin – och dieselbilar. Inköpen av fordon som körs på fossilfria bränslen gör att vi går mot en renare och bättre miljö i Karlskoga. Att byta ut kommunens fordonsflotta mot bilar som körs på fossilfria bränslen är ett beslut som kommunfullmäktige har ställt sig bakom.

Biogasanläggning

Karlskoga Energi och Miljö har byggt en biogasanläggning vid Mosseruds avfallsanläggning, som stod klar för produktion under hösten 2013. Anläggningen kostade runt 150 miljoner att färdigställa och den kommer att producera biogas motsvarande 5 miljoner liter bensin när den producerar med full kapacitet. Dessutom har man färdigställt en biogasmack bredvid anläggningen ute i Mosserud. Efter att produktionsanläggningen har blivit färdigställd, har både Örebro – och Kumla kommun gått in som delägare i biogasanläggningen.

Ny biogasmack

Nu har man färdigställt ytterligare en biogasmack, den ligger vid Strömsbro (Q STAR) efter E 18 och utfarten mot Örebro.

Ny biogasmack ute vid Mosserud i anslutning till den nya biogasfabriken

Snabbladdare vid McDonalds för elbilar.

Uppdaterad 2017-12-21 av Maria Gunnarsson