Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Solpaneler monterade på taket till KS-huset

Energiarbete i kommunens fastigheter

Arbetet med att minska energianvändningen i Karlskoga kommun pågår konstant.

Fastighetsavdelningen ansvarar för närmare 200 000 kvadratmeter som under 2011 hade en total energianvändning på 33 GWh (inklusive verksamhetsdel). Den ytan motsvarar 1 400 normalstora villor och totala energianvändningen skulle täcka energianvändningen för genomsnittsvillan i 2225 år.

Exempel på åtgärder som sparar energi:

  • Korrigera värmekurvor och ventilationssystem
  • Byta ut gamla fjärrvärmecentraler
  • Minska användningen av tappvarmvatten genom t ex snålspolande kranar
  • Installera närvarostyrd belysning och energisnåla belysningsarmaturer
  • Byggnadstekniska åtgärder såsom tilläggsisolering av tak, tätning av fönster och dörrar och att sätta in nya fönster med bra U-värde

Sista oljepannan ersattes 2011

Under 2011 uppnåddes det mål som fastighetsavdelningen satt upp för att få bort oljeanvändningen i kommunens fastigheter. Detta innebär att jämfört när arbetet påbörjades år 2005 sparas nu 300 kubikmeter olja per år. Detta motsvarar en minskning av koldioxidutsläpp med 870 ton per år.

Förnyelsebar energi vid Bråtenskolan

För några år sedan sattes en pelletspanna in på Bråtenskolan som ersatte en oljepanna. Pannan klarar att hålla skolan varm och bereder tappvarmvatten. Den installerade effekten är 400 kW, en normalstor villapanna har en kapacitet på 10 kW. Under ett år förbrukar pannan mellan 80-100 ton pellets.

Sol och bergvärme vid Dalens växthus

Under 2011 ersattes sista oljepannan vid växthusen i Österleden med ett betydligt mer miljövänligt alternativ, nämligen sol- och bergvärme. Även befintliga jordvärmeslingor användes i den nya anläggningen. Totalt borrades 9 hål till bergvärmen och det sattes upp 28 kvadratmeter solfångare.

Badhuset

I samband med att badhuset renoverades så gjordes den största insatsen på den tekniska utrustningen. Den nya anläggningen blev inte bara bättre ur driftsynpunkt utan innehåller en hel del teknisk utrusning som minskar energianvändningen. Värmepumpar återanvänder energin från duschvatten och från den utgående ventilationsluften, även spillvärmen från cirkulationspumpar används för att värma upp badvattnet.

Uppdaterad 2017-03-23 av Tomas Öhrn