Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Frågor och svar om ombyggnationen runt Alfred Nobels torg

Vad är ett gångfartsområde?

Gångfartsområdet är en yta där alla trafikanter samsas, men med företräde för de gående. Tanken med ett gångfartsområde är att skapa en säkrare miljö för gående i centrum, men också en mer social plats för centrumbesökare som bland annat kan slå sig ner vid någon av bänkarna som placerats ut där.

Får bilar och andra fordon köra på gångfartsområdet?

Det är fortfarande tillåtet med fordonstrafik på gångfartsområdet, men fordon, såsom bilar, mopeder, cyklar och sparkcyklar får endast köra i gångfart och har även väjningsplikt mot gående.

Vilken hastighet gäller för fordon på gångfartsområdet?

Hastigheten som gäller är gångfart, alltså finns det ingen hastighetsbegränsning i siffror utan det är de gående som styr hastigheten på området.

Kommer fordon kunna mötas på gångfartsområdet?

Fordon av olika slag kommer utan problem att kunna mötas. Efter ombyggnationen kommer även busstrafiken gå över gångfartsytan och det kommer exempelvis finnas utrymme för två bussar att mötas.

Får fordon parkera på området?

På gångfartsområdet får inga fordon parkeras, men det går bra att stanna till på lämplig plats för att släppa av och plocka upp passagerare eller lasta i och ur något ur bilen.

Var kommer centrumbesökare kunna parkera i närheten av Alfred Nobels torg?

Hotellgatan som ligger ett stenkast från Alfred Nobels torg kommer utökas med fler parkeringsplatser. Parkeringsplatserna för rörelsehindrade som tidigare fanns på torget flyttas till Stadshusgatan, som totalt kommer ha fem sådana platser. Den placeringen har förankrats med Rådet för funktionshinderfrågor.

Finns det någon alternativ väg för att snabbt ta sig till centrum?

Centrumleden är ett alternativ för att snabbt och smidigt ta sig till de centrala delarna av Karlskoga. Den vägen leder också till många parkeringsplatser i närheten av torget och övriga centrum.

Finns det några planer på att bygga om korsningen Bergsmansgatan/Kyrkotorpsgatan?

Efter ombyggnationen gångfartsområdet kommer arbetet fortsätta i korsningen Bergsmansgatan/Kyrkotorpsgatan. Tanken är då att göra en mer trafiksäker korsning där det också finns en säkrare överfart för gående och cyklister.

Uppdaterad 2018-08-20