Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Bostadsanpassning

Om du har en bestående funktionsnedsättning och behöver anpassa din bostad för att underlätta och göra din vardag enklare så kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag hos Karlskoga kommun. Det gäller dig som bor i Karlskoga kommun eller Storfors kommun. Du kan endast få bidrag till en bostad där du bor permanent.

Vem kan få bidrag?

Bostadsanpassningsbidrag kan ges till en person som exempelvis nedsatt syn, utvecklingsstörning eller rörelsehinder.

Bostadsanpassning kan beviljas endast i de fall då träning eller lösa hjälpmedel inte räcker till för att fylla behovet.

Ändamålet med bidraget är att den person som har funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Anpassningen utförs i, eller i anslutning till, bostaden. Barn som bor växelvis kan få båda bostäderna anpassade det finns behov av det.

Om du byter bostad är möjligheterna att få bidrag mindre eftersom du förväntas välja en bostad som är lämplig för de behov du har.

Vad får man bidrag till?

Bostadsanpassningsbidrag kan sökas för enklare åtgärder, till exempel borttagning av trösklar eller uppsättning av stödhandtag.

Du kan även ansöka om bidrag för att utföra större åtgärder i bostaden, till exempel breddning av dörrar eller borttagning av badkar.

Du kan endast få bidrag till bostadens fasta funktioner. Du kan inte få bidrag för att åtgärda byggtekniska brister i bostaden.

Bidrag ges inte heller till sådant som betraktas som normalt underhåll av en bostad, eller om något behöver renoveras på grund av slitage.

Utanför bostaden kan du ansöka om bidrag för exempelvis utjämning av nivåskillnader, ramp i trappa, räcken eller en hissplatta.

Innan du ansöker

Börja med att kontakta arbetsterapeuterna i din kommun. De kan hjälpa till med att avgöra om det är ett hjälpmedel, en bostadsanpassning eller något annat som behövs.

Skulle en bostadsanpassning behövas så kan arbetsterapeuterna hjälpa dig med ansökan.

Så ansöker du

Ansökningsblanketter för bostadsanpassning finns hos samhällsbyggnadsförvaltningen på Skrantahöjdsvägen 35 i Karlskoga samt i högerkolumnen på denna sida. Du kan också få en blankett av din arbetsterapeut eller genom att kontakta kommunen.

För att ansöka om bostadsanpassningsbidrag behöver du ett skriftligt intyg om att vilka förändringar som är nödvändiga. Intyget kan skrivas av din kommuns arbetsterapeuter, läkare eller annan sakkunnig person som har kunskap om funktionsnedsättningen.

Det kostar ingenting att ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Tänk på att du kan behöva fastighetsägarens tillåtelse för att få göra anpassningar i hyres- och bostadsrätter.

Uppdaterad 2017-03-06 av Maria Gunnarsson