Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Källsortering och återvinning

Om vi alla hjälps åt att sortera vårt avfall så blir det mycket lättare att återvinna det, vilket miljö och vi alla tjänar på.

Varför ska jag källsortera?​

Sopor innehåller både farliga och värdefulla ämnen. Genom att sortera dem väl, kan de tas omhand på ett säker sätt och det mesta kan återvinnas. Därmed skyddas människor och miljö. Vi kan också spara energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger.

Tycker du att det är krångligt att sortera?

Det är inte alltid så lätt att veta hur olika saker ska sorteras. Till din hjälp finns till exempel Karlskoga Energi & Miljös källsorteringsguidelänk till annan webbplats samt olika källsorteringsapparlänk till annan webbplats för smartphones. Vi har även tagit fram en egen källsorteringsbroschyrPDF.

Visste du att?

Omkring en tredjedel av glaset återvinns till isolermaterial i form av glasull. Det övriga glaset återvinns till nya glasförpackningar.*
 
Aluminium smälts ner och gjuts till tackor (som guldtackor) hos Stena Aluminium. Aluminiumtackorna används sedan för att tillverka nya produkter av aluminium, bland annat bildelar. Om man använder återvunnen aluminium när man tillverkar nya aluminiumprodukter så går det åt 95 % mindre energin än om man tillverkar samma produkter från ny råvara.
 
* Källa www.sopor.nulänk till annan webbplats

Uppdaterad 2018-10-15